انتقالی دائم خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز -


انتقالی دائم

پست با عنوان «انتقالی دائم» از وبلاگ «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

دانشجویانی که درخواست انتقالی دائم دارند تا مورخ 95/03/15 مهلت دارند که به آموزش مراجعه نمایند.


این تاریخ قابل تمدید نیست


وبلاگ «انتقالی دائم» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» ندارد.