قابل توجه دانشجویان ترم اول گروه برق خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز -


قابل توجه دانشجویان ترم اول گروه برق

پست با عنوان «قابل توجه دانشجویان ترم اول گروه برق» از وبلاگ «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

قابل توجه دانشجویان ترم اول گروه برق


رشته های مهندسی کنترل ابزار دقیق - مهندسی الکترونیک صنعتی - کاردانی برق صنعتی - کاردانی الکترونیک صنعتی - کاردانی ابزار دقیق


تحویل کاربینی دانشجویان درس کاربینی


اساتید : سلحشوری - راکی - بوستان افروز


روز یکشنبه مورخ 95/04/06 ساعت 16 می باشد


تاریخ مذکور تمدید نمی گردد.


وبلاگ «قابل توجه دانشجویان ترم اول گروه برق» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» ندارد.