دیدار خانم دکتر اقاپور علیشاهی با خانواده شهدا خبر هایی از علیشاه -


دیدار خانم دکتر اقاپور علیشاهی با خانواده شهدا

پست با عنوان «دیدار خانم دکتر اقاپور علیشاهی با خانواده شهدا» از وبلاگ «خبر هایی از علیشاه» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

خانم آقاپور یاور همه


دیدار خانم دکتر اقاپور علیشاهی با جانباز 75%حاج علی رضایی


خانم آقاپور یاور همه


دیدار خانم دکتر اقاپور علیشاهی با خانواده شهدا


 


خانم آقاپور یاور همه


دیدار خانم دکتر اقاپور علیشاهی با خانواده شهدا


 


خانم آقاپور یاور همه


دیدار خانم دکتر اقاپور علیشاهی با خانواده شهدا


 


خانم آقاپور یاور همه


دیدار خانم دکتر اقاپور علیشاهی با شاعر حسن رحمانی شوردرق


وبلاگ «دیدار خانم دکتر اقاپور علیشاهی با خانواده شهدا» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «خبر هایی از علیشاه» ندارد.