جاسوسی رجوی، دستگیری پناهی حصار شكنان فرقه رجوی -


جاسوسی رجوی، دستگیری پناهی

پست با عنوان «جاسوسی رجوی، دستگیری پناهی» از وبلاگ «حصار شكنان فرقه رجوی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

جاسوسی رجوی، دستگیری پناهی


 


ساسان امیدوار، پیوند رهایی


پر واضح است که این فرقه به طور هدفدار میثم را انتخاب کرده و اطلاعات مجعولی مبنی بر فعالیت جاسوسی وی را به سیستم امنیتی آلمان داده است. پس دستگیری میثم بر مبنای پاپوش و صحنه سازیهای فرقه صورت گرفته است و شخص میثم هم انتخاب خاص رجوی می باشد. اما چرا؟ چرا میثم؟ این چرا و انبوه چراهای دیگری که رجوی پاسخ گویش نمی باشد را باید در سبک


وبلاگ «جاسوسی رجوی، دستگیری پناهی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «حصار شكنان فرقه رجوی» ندارد.