شکست دستگاه اهریمنی مجاهدین در برار ایستادگی آقای بهزاد علیشاهی حصار شكنان فرقه رجوی -


شکست دستگاه اهریمنی مجاهدین در برار ایستادگی آقای بهزاد علیشاهی

پست با عنوان «شکست دستگاه اهریمنی مجاهدین در برار ایستادگی آقای بهزاد علیشاهی» از وبلاگ «حصار شكنان فرقه رجوی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

شکست دستگاه اهریمنی مجاهدین در برار ایستادگی آقای بهزاد علیشاهی


Karim%20Gholami%2012


کریم غلامی، ایران فانوس


 ابتدا با تبریک به آقای بهزاد علیشاهی بخاطر پیروزیش در روند دادگاه، هر چند طی این مدت ایشان در زندگیشان آسیب های بسیاری دیده، ولی جا دارد که از او بخاطر مقاومتش تقدیر به عمل آورد. پرونده سازی توسط سازمان مجاهدین یک امر جدیدی نیست، این روش کثیفی است که مجاهدین طی سالیان از آن بهره جسته اند تا هر صدای هر منتقد و مخالف را سرکوب کنند


وبلاگ «شکست دستگاه اهریمنی مجاهدین در برار ایستادگی آقای بهزاد علیشاهی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «حصار شكنان فرقه رجوی» ندارد.