تحصن و اعتصاب غذای غلامرضا شیردم (گزارش روزنامه ملیت آنکارا) حصار شكنان فرقه رجوی -


تحصن و اعتصاب غذای غلامرضا شیردم (گزارش روزنامه ملیت آنکارا)

پست با عنوان «تحصن و اعتصاب غذای غلامرضا شیردم (گزارش روزنامه ملیت آنکارا)» از وبلاگ «حصار شكنان فرقه رجوی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

تحصن و اعتصاب غذای غلامرضا شیردم (گزارش روزنامه ملیت آنکارا)


gholamreza shirdam


پیوند رهایی به نقل از روزنامه ملیت آنکارا


  روزنامۀ ملیت چاپ آنکارا در خبری با عنوان: «در اعتراض به سازمان ملل دهان و گوشهایش را دوخت» نوشت: «پناهجوی ایرانی غلامرضا شیردم 48 ساله ساکن نیغده از شهرهای ترکیه به علت اینکه کمیساریای عالیپناهندگان ملل متحد به او اجازۀ رفتن به پیش همسر و فرزندانش در آلمان را نمی دهد برای اعتراض دهان و گوشهایش را دوخت. وی گفت: کمیساریا به


وبلاگ «تحصن و اعتصاب غذای غلامرضا شیردم (گزارش روزنامه ملیت آنکارا)» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «حصار شكنان فرقه رجوی» ندارد.