همسویی انکار ناپذیر فرقه رجوی با دشمنان منطقه ای عراق (+ ماه رمضان و عوام فریبی رجوی) حصار شكنان فرقه رجوی -


همسویی انکار ناپذیر فرقه رجوی با دشمنان منطقه ای عراق (+ ماه رمضان و عوام فریبی رجوی)

پست با عنوان «همسویی انکار ناپذیر فرقه رجوی با دشمنان منطقه ای عراق (+ ماه رمضان و عوام فریبی رجوی)» از وبلاگ «حصار شكنان فرقه رجوی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

همسویی انکار ناپذیر فرقه رجوی با دشمنان منطقه ای عراق (+ ماه رمضان و عوام فریبی رجوی)هادی شبانی، انجمن نجات، مرکز مازندران


  اکنون دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی با همسو شدن با کشورهای مرتجع منطقه نشان داده است که درد وی اصلا مردم فلوجه نیست رجوی جنایتکار مایل است تروریست های داعشی به جنایت خود در عراق و سوریه ادامه دهند و ناامنی در عراق باقی بماند تا وی بتواند مدتی دیگر در عراق باقی بماند و به نیروهای خود انگیزه بدهد که کار دولت عراق تمام است و


وبلاگ «همسویی انکار ناپذیر فرقه رجوی با دشمنان منطقه ای عراق (+ ماه رمضان و عوام فریبی رجوی)» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «حصار شكنان فرقه رجوی» ندارد.