بازدید یك هیئت آلمانی از تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی -


بازدید یك هیئت آلمانی از تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک

پست با عنوان «بازدید یك هیئت آلمانی از تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک» از وبلاگ «شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

       گروه اعزامی شرکت آلمانی(شواین ایالت بایرن)از تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک بازدید کردند.


      به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی گروه اعزامی شرکت آلمانی(شواین ایالت بایرن) از تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک بازدید و از نزدیک در جریان فرایند تصفیه فاضلاب سومین تصفیه خانه فاضلاب این شهر به روش لجن فعال قرار گرفته و كاركرد تصفیه خانه فاضلاب اراك  و شرایط محیطی آن را بسیار مطلوب عنوان نمودند.


   گفتنی ست این دیدار به دعوت اتاق بازرگانی استان مرکزی و به منظور بررسی توانمندی های استان و سرمایه گذاری در بخش های زیست محیطی شهر اراک صورت گرفتهاست.


وبلاگ «بازدید یك هیئت آلمانی از تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی» ندارد.