ایست قلبی بحرانی که انکار می شود تابناک شهرستان رومشکان -


ایست قلبی بحرانی که انکار می شود

پست با عنوان «ایست قلبی بحرانی که انکار می شود» از وبلاگ «تابناک شهرستان رومشکان» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 

ایست قلبی کلمه ای که این روزها زیاد شنیده  میشود ایست قلبی معلم ابتدایی در بروجرد ایست قلبی مجری مشهور در هنگام اجرا در مشهد در ابتدای سال 95 و اواخر سال 94 نیز خبرهای در این دسته شنیده شد.در این بین کسانی که دچار ایست قلبی شدند جوان و حتی ورزشکار بودندکه می شود به آقای مهرداد اولادی و کاپیتان پرسپولیس هادی نورزی  اشاره کرد.  اکنون که این مطلب نوشته می شود در این کشور پهناور ایست قلبی دارد اتفاق می افتد اما متاسفانه آمار روشنی وجود ندارد.واقیعت این است که بهداشت سلامت فردی در کشور به خطر افتاده است و این خطر به صورت جدی همه را تهدید می کند .

در هر صورت دلایل مختلفی اعلام می شود اما آنچه روشن است زیاد به این مسئله به صورت جدی پرداخته نمی شود و گفته می شود که کم تحرکی و ورزش نکردن باعث اینگونه  مصیبت ها می شود این در حالی است که دو تن از ورزشکاران مشهور و حرفه ای  آن هم در فاصله ای کوتاه نیز دچار آن شدند.

وزارت بهداشت به خوبی آمار این گونه مصیبتها و بحران ها را دارد اما تا کنون واکنشی نشان نداده است و از ارائه امار خوداری می کند در هرصورت دلیلی برای این بحران وجود دارد که عهده ای  ناخواسته و بعضی خواسته (به دلیل به خطر افتادن منافع ) انکار می کنند  هر مشکلی راه حل دارد و کوتاهی در این امر به بحران بزرگ دچار می شود که همه را گریبان گیر می کند و دیگر کسی مستثنا نخواهد بود .

 

 


وبلاگ «ایست قلبی بحرانی که انکار می شود» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «تابناک شهرستان رومشکان» ندارد.