خانه - وبلاگ 98
اخبار

هنر

تکنولوژی

اقتصاد

مذهب

تاریخ

سیاست

ورزش

طنز


لب به لب های تو و....ای وای غوغا می شودآسمان می ترکد و آشوب برپا می شود از لبان بسته ام با مُهر لب هایت...